Házirend

HÁZIREND


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatás díjának megfizetésével (belépőjegy vagy bérlet megvásárlásával) elfogadják az alább foglalt házirendet, és kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén a Városi Sportuszoda semmilyen felelősséget nem vállal és az okozott kár megtérítése iránt igénnyel léphet fel.

1. A fürdővendégek kötelesek betartani a jogszabályokban és a Fürdő házirendjében foglalt előírásokat!
2. Aki a Házirendben foglaltakat nem tartja be, attól a személyzet és az uszoda vezetősége a szolgáltatást megtagadhatja.
3. Az uszoda létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja!
4. Az uszoda területére belépni, csak érvényes belépőjeggyel lehet. A belépőjegyeket a személyzet kérésére fel kell mutatni. A belépő megváltásával egy időben átadott órát vagy karszalagot kötelező a kézre felcsatolva viselni és valamennyi kapun be- és kilépéskor használni. Az üzemeltető, a fürdő alkalmazottai, illetve a biztonsági szolgálat bármikor jogosult a szolgáltatás igénybevételének jogosságát ellenőrizni.
5. A pénztárnál kiállított, belépőkártya csak a kiállítás napján használható és egyszeri belépésre jogosít. Az elveszett, vagy megrongálódott belépőóráért pótdíjat kell fizetni. A pénztárzárás a Városi Sportuszoda nyitvatartási idejét megelőzően egy órával történik.
6. A belépőjegy megváltásakor minden vendég kap öltözőszekrény kulcsot. Távozáskor a szekrénykulcsot és a napi belépő órát köteles a pénztárban leadni. Szekrénykulcs elvesztése esetén pótdíjat kell fizetni.
7. A 3 év alatti gyermekek a Városi Sportuszoda területére ingyenesen léphetnek be, azonban számukra a gyógymedence használata tilos, a Városi Sportuszoda tanmedencéit pedig kizárólag állandó szülői felügyelet mellett és a szülők felelősségére vehetik igénybe. A szülő/kísérő a 3 év alatti gyermek életkorát hivatalos okmánnyal igazolni köteles (pl. TAJ Kártya, lakcím kártya stb.) 14 év alatti gyermekek kizárólag szülői, vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a Városi Sportuszoda területére. A Városi Sportuszoda szolgáltatásait, medencéit, csak a szülő vagy kíséretet ellátó személy felügyelete és felelőssége mellett vehetik igénybe.
8. Az öltözőkben található kiszolgáló helyiségekben kizárólag zuhanyozni szabad!
9. 14 év alatti gyermek a gyógymedencét csak orvosi rendelvényre veheti igénybe, az igénybevétel céljától függetlenül.
10. A gyógyvizes medencékben egészséges felnőtteknek ajánlott leghosszabb tartózkodási idő 60 perc, betegség esetén az orvos utasítása szerinti időtartam.
11. A gyógyvizes medencék használata ellenjavallt szív-, keringési- és légzési elégtelenség, inkontinencia, rosszindulatú daganatos, akut gyulladásos, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek és terhesség esetén.
12. A Városi Sportuszoda teljes területén papucs használata kötelező! Kérjük, legyenek különös figyelemmel arra, hogy a kövezet nedves lehet, így nagyobb az elcsúszás veszélye. Fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!
13. Sátras üzem alatt az épület felől forgóajtó, a kültéri medence felől zsilipajtók találhatók. Ezek működtetésénél fokozott figyelemmel járjanak el a balesetek elkerülése végett. A forgóajtó a kijelölt forgási irányba forgatható. A forgóajtó egyes osztásaiban egyszerre csak egy személy lehet. A forgatás előtt győződjön meg arról, hogy az ajtó forgatásával sérülést másokban ne okozhasson!
A zsilipajtó a nyomáslevezetővel ellátott. TILOS a két zsilipajtót  egyidejűleg nyitni! A balesetek elkerülésevégett mindig ellenőrizzék vannak-e a zsilipkamrában, és csak akkor lépjenek be a nyomáskiegyenlítő részben, ha nem tartózkodik benne senki!
A sátorban a medencék környékén ételt, italt fogyasztani Tilos!
14. Sátras üzem alatt kérem, szenteljenek fokozott figyelmet az uszodamester utasításainak. Áramszünet, vagy műszaki hiba esetén a medencéket és a sátor területét mindenkinek késedelem nélkül el kell hagynia!
Az üzemeltető, ha úgy ítéli meg, hogy az időjárás miatt veszélyes a sátorban tartózkodni, akkor az ő figyelmeztetésére, azonnal el kell hagynia a vendégeknek, sportolóknak és a személyzetnek a sátorteret, és addig nem mehetnek vissza az uszodatérbe, amíg arra engedélyt nem kapnak.
Az üzemeltető rendkívüli meteorológia viszonyok között (villámlás, zápor, szélvihar, stb.) a medencék használatát ideiglenesen biztonsági okból szüneteltetheti.
15. A balesetek elkerülése érdekében fentieken túl kérjük, tartsák be a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait!
16. A fürdő területén és a medencékben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.
17. A vendégek biztonsága érdekében a Városi Sportuszoda területének egy része kamerákkal ellenőrzött.
18. Aki a fürdő berendezéseit, eszközeit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni, ellene a Városi Sportuszoda szabálysértési, illetve büntető eljárást is indíthat. A szabálytalanság észlelése esetén a fürdő területéről eltávolítható.
19. Az öltözőszekrényben elhelyezett, illetve a fürdő területén bárhol őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget a Városi Sportuszoda nem vállal. A személyes tárgyak biztonságáért felelősséget nem vállalunk, megóvásáról a vendégnek kell gondoskodni.
20. A fürdő úszó medencéiben délutánonként vízilabda edzések, hétvégenként vízilabda mérkőzések vannak, ebben az esetben a medencék, csak korlátozottan használhatók.
21. A medencék használata előtt a zuhanyozás és a lábmosók használata kötelező!
22. Az úszómedencéket csak úszni tudók vehetik igénybe!
23. Az úszómedencékben karúszó vagy úszógumi használata Tilos!
24. Úszómestert csak az úszómedencék felügyeletére biztosítunk. Az úszómester elsősegélynyújtásban képzett és a fürdő nyitvatartási ideje alatt rendelkezésre áll.
25. Az úszómesterek illetve az uszoda vezetőinek útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartani.
26. Poharat, üveget, papírt, ételhulladékot, szemetet a kijelölt hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni!
27. A fürdőben a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan. Ezek tisztaságára, kérem ügyeljenek!
28. A fürdővendégek, nyitvatartási időn túl a fürdő területén nem tartózkodhatnak!
29. A talált tárgyakat minden esetben a pénztár helyiségében le kell adni: ahol azt jogos tulajdonosa személyi igazolványának felmutatásával átveheti. Talált tárgyakat az uszoda 6 hónapig őrzi meg.
30. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozó panaszukat, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatosan kifogásukat a panaszkönyvben tehetik meg, míg elégedettségüket, elismerésüket a vendégkönyvben fejezhetik ki. A panaszkönyv és a vendégkönyv a pénztárban található.
31. Az uszodában oktatási tevékenységet, kizárólag a Cegléd Városi Sportuszoda oktatói végezhetnek. „Külsős” oktatók kizárólag pályabérléssel és arra vonatkozó szerződéskötéssel oktathatnak, az abban megállapított időben és feltételekkel.
Az uszoda területén a megváltott belépőjegy és bérlet nem jogosít fel oktatásra, tanfolyam tartására.
32. Panaszával fordulhat: Cegléd Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez: 2700 Cegléd,
Kossuth tér 1. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális
Felügyelőség, 1052 Budapest, Városház u. 7.
Tulajdonos: Cegléd Város Önkormányzata: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Üzemeltető: Ceglédi Vasutas Sportegyesület: 2700 Cegléd, Damjanich u.3.

Az uszodát nem vehetik igénybe:
fertőző betegek, görcsös állapotban lévő betegek, akiknek nyílt sebük van, ittas egyének,
kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy, közerkölcsöt sértő módon viselkedők.


KIEMELTEN TILOS!
 • A fürdő területén tilos a dohányzás!
 • Az uszoda területére kutyát és más állatot behozni tilos! (Kivétel: Hivatalos ügyintézés során behozott állat.)
 • A medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat, vagy bármely baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni tilos!
 • Úszni nem tudók a mélyvizes medencéket nem használhatják!
 • A medencékben tisztálkodó szereket használni, ételt és italt fogyasztani tilos!
 • A medencék mellől a vízbe ugrálni, egymást bedobálni tilos!
 • A medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni tilos!
 • Az uszoda berendezési tárgyait szándékosan rongálni tilos!
 • Az uszoda medencéit tusolás és lábmosó használata nélkül tilos igénybe venni!
 • Az uszoda medencéiben fürdőruhán kívül más ruházatban tartózkodni tilos!
 • Borotválkozni, körmöt vágni a fürdő egész területén tilos! (az öltözőt is beleértve).
 • Fürdőruhát a medencékben kimosni tilos!
 • A közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni tilos!

Minden kedves vendégünknek kellemes időtöltést, pihenést és jó szórakozást kívánunk!