Vizilabda szakosztály

A vízilabda szakosztály utánpótlás nevelési koncepciójának főbb vonalai:

 

Utánpótlás nevelés célja:  


-    A szakosztályunknál folyó több évtizedes munka tapasztalataiból kiindulva a legfőbb feladat: minél több gyerek bevonása a szakosztály munkájába.
-   A sportágunk megszerettetése.
-   A működő piramisrendszer alapjainak kiszélesítése.
-   Minden korosztály feltöltése 15-18 főre.  
-   2-3 csapat  a BVLSZ és vidék bajnokságaiban.
-   3 az  országos  bajnokságban induló csapat versenyeztetése.
-   Évente 1-2 játékos kinevelése a felnőtt csapatunk részére.
-   A válogatott keretekben minél több korosztályban legyen szakosztályunkból 1-2 játékos foglalkoztatva.
-   Ahhoz, hogy a fenti célokat megvalósítsuk a legfontosabb feladat az úszásoktatás kismértékű átszervezése, kibővítése,saját edzőink szakembereink bevonásával.

 

A szakosztályi modell kialakítása:


1. Az óvodai oktatás jól működő formájának megtartása, minden nagycsoportos bevonása. Igény szerint szakember biztosítása.
A szükséges segédeszközök biztosítása az oktató igénye szerint.
Szakmai cél: a víz és a vízben való játék megszerettetése, a helyes kéz , fej és lábtartás elsajátítása ,alapfokú siklás , néhány kéz  és lábtempó  megismertetése. A foglalkozások ideje: 10 x1 óra.
A rendes úszótanfolyamokba való kiválasztás a szülők bevonásával, nem lemondva egyetlen jelentkezőről sem.
2. Az óvodai oktatásból, vízhez szoktatásból kiválasztott és jelentkező gyerekek úszásoktatása korcsoportos formában. Korcsoportok: 5-6 és 6-7 évesek. Célja: hason és háton siklás jártasság szint, gyors és hátúszás alapfokú  ismerete. A foglakozások ideje:3x5x1 óra.
3. Az úszásoktatásból kiválasztott és jelentkező gyerekek további foglalkoztatása előkészítő csoportokban. Kiemelten kezelve az ügyes gyerekeket, de nem lemondva egyetlen jelentkezőről sem.
Célja: a négy úszásnem mélyvíz biztos, taposó láb és taposás alapfokú ismerete. Az uszodai élet és a sportágunk megszerettetése megismerése. Ideje: 1 év heti 3x1 óra vízi, 3x1/2 óra szárazföldi. Korcsoport:6-7 és 7-8 évesek.
4. A sok éve jól működő iskolai oktatás megreformálása. Az átalakítás azt jelentené, hogy a jelenlegi harmadik osztályosok helyett a már az óvodai oktatáson túl lévő első osztályos gyerekeket kellene bevonni a szervezett úszásoktatásba. Ez javaslat, de komoly megfontolást érdemel, hiszen az úszás alapsportág, és mint ilyen minden más sportággal jól alkalmazható és folyamatosan biztosítaná szakosztályunk saját utánpótlását. Ideje:2x3x5x1 óra (10-15 óra). A tanfolyamok végén kiválasztás az előkészítőkbe.
5. Az előkészítő csoportokból kiválasztott gyerekekből tiszta korosztályok kialakítása 18-20 fővel és a csapatépítés elkezdése. Korcsoport:8-9 és 9-10 évesek.
6. A kialakított korosztályos csapatok benevezése különböző tornákba/Beck P., Dömper/ kupákba. A budapesti Vízilabda Szövetség és a vidéki Szövetségek által   kiírt legkisebb korosztályos bajnokságokba. Korcsoport: 10-11 évesek.
Cél, feladat és követelmény rendszer az előkészítő csoportoktól az ifjúsági kor végéig
Ha az előző hat pontban összefoglaltak/piramis rendszer/ működnek, úgy szakembereinknek csak a saját korosztályukra jellemző feladatokat kell elvégeztetni, gyakoroltatni az ismeret, jártasság, készség elvének betartásával.
  • A, 8-10 évesek előkészítők
  • B, 11-12 évesek budapest gyermek
  • C, 13-14 évesek országos gyermek
  • D, 15-16 évesek országos serdülők
  • E, 17-18 évesek országos ifik
 

a, 8-10 évesek


Cél:
A sportág és az uszodai élet megszerettetése. Alap úszásnemek helyes technikájának elsajátítása, gyakorlása.

Feladatok:
Úszás: Gyors 3-as levegővel, Kiemelt fejjel gyors lábbal, Kiemelt fejjel mellábbal, Induló láb
Hát:  Hátlábbal. Beülős hátúszás taposó és mell lábbal, Átfordulás gyorsra
Mell: Kifordított bokával, Levegővétel 2-3 tempónként, Víz alatt, Dupla kéz vagy lábtempóval
Pillangó:  Delfin lábbal, Mell lábbal, Gyorslábbal
Lábtempó gyakorlatok: A négy úszásnem lábtempói, Vízszintes taposó láb, Taposás függőlegesen, Taposás függőlegesen mell lábbal
Labdatechnika:  A gyakorlatokat 3.4-es labdával végeztessük.
Labdafelvétel alulról és aláfordulás közben, Páros passzolás felvétellel és levegőben.
Lóbálásnál a helyes testtartás gyakoroltatása, lövő kéz, lövő láb, támaszkodó kéz, támaszkodó láb helyzetének megtanítása, folyamatos hibajavítás.
Egyéni leúszás, kapura lövés.
A labdatechnikai gyakorlatokat az ügyesség fejlesztés érdekében érdemes mindkét kézzel gyakoroltatni, a kapura lövésen kívül.
Taktikai: Kis labdával ,kiskapura játék  néhány szabály alkalmazásával. Fontos, hogy megtanulják, hogy tilos a labdát két kézzel megfogni /kezdetben még nem/ és víz alá rejteni. A játék után szabályismereti foglalkozás szükséges.  

Egyéb követelmények:
Heti edzésszám 5x60-90 perc, Folyamatos edzéslátogatás és ennek nyilvántartása, Az iskolai és sport béli elfoglaltságok összehangolása
A sportegyesület által biztosított felszerelések kötelező használata.

Megjegyzés:
Kiemelten fontos ennél a korosztálynál a sportági alapok helyes elsajátítása és gyakoroltatása. (labdatechnikai- és lábtempógyakorlatok helyes végrehajtása) Ebben a korosztályban már ajánlott az időszakonkénti (3-4havonta) felmérések végzése. A felmérések anyaga 100 méteres gyors- és mellúszás. A felmért idők feljegyzése valamint a gyerekek paramétereinek rögzítése (súly, magasság, lábméret) edzésnaplóba.
 

b, 11-12 évesek     


Cél:
A tanult labdatechnikai elemek gyakoroltatása az edzések fő részében és kétkapus játékok közben. Az alap állóképesség megszerzése.

Feladatok:
Úszás: Miután az alap állóképesség megszerzése a cél a gyorsúszásnál a hosszabb résztávok kerülnek előtérbe./400-1000-2000/A résztávokat 3-as levegővel ismételtessük. Beiktathatunk a felkészülési időben 30-40-50-60 perces folyamatos úszást felmérő jelleggel.A speciális vízilabdás mozgások /induló láb,rajt a labdára úszásnál,irányváltások  /gyakoroltatása különösen a felkészülési időszak formába hozó ciklusában fontos.
Lábtempó gyakorlatok: Taposást kitett és nyújtott kézzel,forgással,kiemelkedésekkel /jobb-bal-kétkezes/ végeztessük minden edzésen. A blokkolás oktatásánál figyeljünk a támaszkodó kéz használatára.
Labdatechnika: A labdafelvételt továbbra is alulról és aláfordulással oktassuk. A passzolást a bajnokságban használt méretű labdával,.páros ,hármas,négyes és kőrpasszoló gyakorlatokat, figyelve a lábtempóra végeztessük. A kapura lövések mellé gyakoroltassuk a pöckölést, tolást, húzást, pofozást, óhébert, fél és egészcsavart is.
A labdatechnikai gyakorlatuk jó lehetőséget adnak a kiválasztott kapusok képzésére is. Ebben a korosztályban a labda két kézzel való megfogása, az ejtés ellentétes kézzel való védése valamint a támadás indítás elsajátítása a fő feladat.

Taktika:
A szabályok játék közbeni alkalmazását és a szabályokhoz való alkalmazkodást is oktatnunk kell. Ismerniük kell a játékvezetők versenybírók jelzéseit/kiállítás,dobás iránya,semleges dobás,végleges kiállítás stb. A kétkapus játékok közben .a szoros emberfogást,a visszaváltást,labdakérést és passzolást valamint a kiállítás utáni emberfóros játék 4-2-es felállását és az emberhátrányos helyzetben a labdás ellenfél letámadását kell oktatnunk és gyakoroltatnunk. A taktikai feladatokat játék közben megszakításokkal, visszarendezéssel, ismételtetésekkel gyakoroltassuk.
A viktória játék bevezetése, a test- test elleni valamint a levegőből való lövés gyakoroltatása jó alkalmat kínál a játékosink mentális állapotának felmérésére is.

Egyéb követelmények: 
Heti edzésszám:5x90-120 perc, Edzésnapló,jelenléti ív vezetése, Iskolai eredmények időszakonkénti ellenőrzése,találkozás az osztályfőnökökkel.
Család,iskola,sportegyesület kapcsolatának harmonizálása. Évente 2-3 szülői értekezlet tartása

Megjegyzés:
A felmérések eredményeinek összehasonlítása és a felmerülő eredménytelenség fejlődésbeli stagnálás vagy visszaesés okainak kiderítése a legfontosabb edzői feladatok egyike ebben az időszakban. Ennek sikere megállíthatja a sportágunkra oly jellemző létszám csökkenést és segíti, javítja munkánk eredményességét. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk a tehetséggondozó válogatott keretbe meghívott játékosok képzésére is. A fiúcsapattal edző és játszó lányokat egyenlő partnerként kell kezelni és segíteni a fejlődésüket . A felkészülési   időszakokban  már el kell kezdeni a fizikai képességek ,ügyesség,kombinációs érzék fejlesztését szárazföldi edzések formájában is. Erre azért van  szükség mert a vízilabda óriási terhelést jelent mind a keringési rendszer,mind a vázizomzat és az ízületek részére de a szárazedzések nélkül nem hozza meg a kívánt sikert.

A felmérési szintek:
100 m  gyors: 1.10-1.18 között jó, 1.19-1.25 között megfelelő
200 m gyors: 2.38-2.45 között jó, 2.55-ig megfelelő


c, 13-14 évesek


Cél:
A tanult és gyakorolt technikai elemek készség szintjéig gyakoroltatása, gyorsasági állóképesség alapszintjének megszerzése. Ciklikus felkészítés keretén belül a tiszta /alapozó/edzések bevezetése. Továbbfejlesztése a szárazföldi edzéseknek figyelve a hirtelen növésből adódó mozgáskoordinációs problémákra és kiemelten figyelve a lövés helyes technikájának megtartására.
 

Feladatok:

Úszás: ebben a korosztályban már új úszóelemet nem tanulnak a sportolók viszont a jártasság és készség szintjén sokat kell gyakoroltatni különös tekintettel az állóképesség és a gyorsasági állóképesség fejlesztésére. Az állóképességet a gyorsúszás 400-800-1000-2000 vagy esetenként hosszabb távok ismételtetésével /szintidőre/ fejlesztjük. A gyorsasági állóképességet rövidebb résztávok nagyszámú időre ismételtetésével fejlesztjük. PL.10-től 30x100 méter 1.10-1.15-ös szinttel 2 percre indulva. A szinteket és a pihenőidőket bármikor változtathatjuk a sportolóink állapotától és az időszaktól függően. A versenyidőszak alatt is az egész éven át tartó képzés elvét követjük Fontos a visszaugrások. irányváltások, irányváltás közbeni kiemelkedések erős úszás közbeni gyakorlása. A gyakorlatok hasonlítsanak a mérkőzés helyzetekhez.
Labdatechnika: Ebben a korosztályban már jól kirajzolódnak a játékosok erényei és hiányosságai. A jó dolgokat hagynunk kell úgy, ahogy az adott játékos csinálja, de a hibák kijavítására semennyi időt nem szabad sajnálni,mert a rossz beidegződéseket később már ne tudjuk kijavítani. A passzolást párban, hármasban, négyesben vagy kőrben végeztessük. Vezessük be a mozgás és irányváltás közbeni valamint a kísérővel, zavaróval passzolást.
A kapura lövéseket egyéni és páros formában fél és egész pályás leúszások körben gyakoroltassuk. Lehetőség szerint heti egy alkalommal ajánlott a technikai elemek skálázása is. A kapusok edzésénél a helyezkedés, a kirohanás és az indítások helyes végrehajtására figyeljünk.

Taktika:
Ebben a korosztályban már a védekező és támadó rendszereket is ismerniük kell a
játékosoknak. A védekezésnél a szoros emberfogás továbbfejlesztése /megelőzés, cselezés kizárása/ szükséges. A csapatvédekezési rendszerben a zónavédekezés, besegítés, 1-2-3-4-es zónák gyakoroltatása kétkapus edzőmérkőzések formájában. A támadásban az egész pályás lefordulás, a zóna elleni játék,a beindulások és a centerek megjátszása a fő feladat.
Tovább kell fejleszteni az emberelőnyös játékát a csapatunknak.4-2 mellé a3-3-as megjátszást is gyakoroltatnunk kell.
Hátrányban a blokkolást és a labdás ember letámadását, valamint a kivédekezett hátrányból való indulást gyakoroltassuk.
Ebben a korban már belép az egyéni taktikai képzés is. Ezen belül a centerjáték, bekkelés és a szélsőjáték oktatása gyakoroltatása edző és bajnoki mérkőzéseken egyaránt. A taktikai feladatokat a mérkőzések előtti megbeszélésen ismételtessük,nyomatékosítsuk. Beszéljünk a csapattaktikán kívül az egyéni feladatokról is valamint jelöljük ki a lehetséges büntető végrehajtókat és emberfogókat is. Térjünk ki a játékszabályok adta taktikai lehetőségeinkre is.
 
Megjegyzés:
Fontos, hogy folyamatosan ellenőrizzük a játékosaink sportformáját ezért az úszó felmérések jelentősége megnő. A felméréseket az felkészülési időszakok elején, közepén és a végén is végezzük el. Erősítsük az iskola, a család és a sportegyesület kapcsolatát./tehát a nevelés szintereivel/. A száraz edzéseken a nyújtó lazító gyakorlatok domináljanak.
 
Felmérési szintek:
100 m.gyors: 1.03-1.10 között jó, 1.12-1.20 között megfelelő
200 m.gyors: 2.25-35 között jó,ez alatt megfelelő.
400 m.gyors: 5.10-30 között jó ez alatt megfelelő.
 

d, 15-16 évesek


Cél:
A technikai elemek, dobómozgások helyes rögzítése, lövő erő fejlesztése valamint az állóképesség minden fajtájának elsajátítása, magas szintre emelése.

Feladatok:
Úszás: Ebben a korosztályban fokozatosan emelt terhelés mellett az elsajátított úszás technikák készség szintjére jutása a fő feladat.
 Tovább kell fejleszteni a gyorsaságot és a gyorsasági állóképességet. A speciális lábtempó gyakorlatokat dinamikus erővel kell végrehajtatni Pl: irányváltások, kiemelkedések, rajtgyakorlatok, blokoló gyakorlatok valamint pozícióból való kitolás vagy centerbe való beállás. A kapusok képzésénél külön speciális kapusedzéseket kell tartani heti legalább egy alkalommal..
Labdatechnika: A passzolás elemeit elsősorban csoportos formában gyakoroltassuk. Jobb és balkézzel, kapás és mell előtt átvétel irányba, forgással, magas kiemelkedéssel. Páros formában a mozgás közben alkalmazható elemeket gyakoroltassuk.pl. pöckölés, tolás, óhéber, húzás, pofozás, stb.
A lövő gyakorlatokat egyéni, páros, hármas formában végeztessük folyamatos hibajavítás közben. A pálya a különböző pontján álló vagy mozgó passzolóval a helyzetkihasználást 2-1,3-2,4-3 gyakoroltassuk. Az ilyen gyakorlatoknál a kapusokat  is vonjuk be .Egyszerűbb mérkőzés szituációkat is kell gyakoroltatni mivel ezek döntik el a mérkőzéseket is.
 
Taktika:
Előtérbe kerül az ellenfelek erényinek és gyengéinek elemzése és a vélt helyes taktika kiválasztása. Lefordulások és az ebből adódó emberfórok megjátszása váltakozó létszámmal. Ziccer helyzetek gyakoroltatása. Emberfóros helyzetek variációinak kidolgozása./2-3 vari./ Emberhátrányos helyzetekben a blokkolásos,a letámadásos és a csak a labdás letámadása valamint az ellenfél gyenge pontjának lőni hagyása gyakoroltatása legalább heti 2-3 alkalommal .Egyéni és csapatrész taktika /védekező és támadó/ gyakoroltatása edzőmérkőzéseken és egymás között.
 
Megjegyzés:
Ebben a korosztályban a gyorserő és állóképesség fejlesztése a legfontosabb. Technikai és taktikai téren közelíteni kell az elemek jó százalékban való végrehajtásához, alkalmazásához. Befejeződik a képzés készség szintre való emelése. A válogatott keretben szereplő játékosok tehetségét fokozott mértékben gondozzuk, hogy elérjék céljaikat. A fiú csapatban szereplő lányokat egyen rangúan kell kezelni és kb. az egy korosztállyal fiatalabb fiuk szintjére kell hozni. Miután ebben a időszakban  lépnek a kamaszkorban sportolóink,külön nagy figyelmet kell fordítanunk a testi és szellemi növekedéssel járó problémák kezelésére.

Felmérési szintek: 
100 m. gyors: 58-1.03 között jó,1.10-ig megfelelő
200 m. gyors: 2.18-25 között jó 2.35-ig megfelelő
400 m. gyors: 4.50-5.10 között jó. 5.30-ig megfelelő


e, 17-18 évesek


Cél:
A tanult taktikai elemek mérkőzések közbeni alkalmazása  A mozgás, gondolkodás és döntésgyorsaság felnőtt szintre emelése. A gyorsulási szakasz befejezése, fizikai képzés elkezdése, izomtömeg növelése a végső testmagassághoz való közelítés kezelése.

Feladatok:
Úszás: Továbbfolytatódik a játékosok képzése, a gyorsaságról és a gyorsasági állóképességről szólnak az úszó feladatok. Ifi korban kell elérni, hogy játékosaink úszástudásban elérjék vagy meghaladják a felnőtt szintet, hogy felkerülésnél már ne kelljen gyorsaságfejlesztéssel foglalkoznia az edzőnek. A lábtempónál a statikus és dinamikus gyakorlatokat napi rendszerességgel kell gyakoroltatni.
Labdatechnika: A passzolás különböző gyakorlatait is napi rendszerességgel végeztessük akár egész edzésidőben is. A lövő gyakorlatok teljes skáláját kell gyakoroltatni mérkőzésszerű feladatokkal nehezítve. A technikai gyakorlatoknál az edző törekedjen a változatosságra, legyen kreatív és merjen alkotni. Minden gyakorlat, ami a játékosok fejlődését segíti alkalmazható.
 
Taktika:
A csapatunknak abban a játékrendszerben kell játszani, amiben a szakosztályunk felnőtt csapata is játszik. Erre is az átmenet nélküli felkerülés miatt van szükség. Támadó és védekező taktikák teljes skáláját ismerni kell egy ifi játékosnak. Tudni kell alkalmazni a szoros emberfogást, az egyes besegítést, a zóna különböző változatait a védekezésben.
A támadásvezetésnél a lefordulás minden lehetőségét, az ellenfél gyenge pontjainak kihasználását, a kétcenteres játékot, az elzárásokat, keresztbe mozgásokat, a zóna elleni játékot valamint a játékszabály adta lehetőségeket a kapuralövésre.PL. szabaddobás 5 méteren kívül.
Emberhátrányos védekezésben a vegyes védekezés alkalmazása a már ismertek mellet. Előnyben a 4-2 és 3-3 mellet az edző kreativitására bízva ki kell még néhány cseles variációt is dolgozni, amiket csak kritikus pillanatokban és időkérés után alkalmazzunk.
 
Gyakoroltatni kell olyan helyzeteket is, amik gyakran és a játékvezetők szeszélyéből adódóan fordulhatnak elő, PL: labda nélküli kiállítás gyors megjátszása, 5 méteren belüli váltások a súlyos ítéletek elkerülésére.
 
Megjegyzés:
Ezt a korosztályt a technikai elemek magabiztos tudása, a taktikai feladatok fegyelmezett betartása, a felnőtt korosztályt megközelítő fizikai képességek jellemzik .Az úszásterhelés folyamatos emelkedés mellet a fizikai képességek fejlesztését tornatermi edzéseken végezzük. A száraz edzéseken a nyújtó lazító gyakorlatok elmaradhatatlanok. Folyamatos sportorvosi ellenőrzésen kell részt venni évente legalább kétszer. Ismernünk kell a játékosaink terhelhetőségét is a sportsérülések, egészségkárosítás elkerülése végett. Folytatni kell az úszó és fizikai felméréseket is. Lehetőség szerin tájékoztassuk versenyzőinket, hogy honnan és milyen eredményekkel indultak és jelenleg hol tartanak és hova kellene elérniük. Használjuk a saját és kollegáink edzésnaplóit vagy nyilvántartásait.

Felmérési szintek nincsenek csak jó vagy rossz eredmények.
 

Egyebek:


Az Utánpótlás nevelési koncepció a teljesség igénye nélkül, a szakosztályunk fiatal edzői számára készült azzal a céllal, hogy irányvonalat mutasson, hogy segítse és megkönnyítse munkájukat, és hogy szakosztályunk előbbre tudjon lépni. Az előre lépéshez feltétlen szükségünk van az anyagban leírtak felhasználására építve az edzőink kreativitására és vezetőink anyagi, erkölcsi és szakmai támogatására.